Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156946-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu trí tuệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức cá nhân: + Tổ chức yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ, giấy tờ liên quan tại Bộ phận "một cửa" Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối với Sở Khoa học và Công nghệ: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa.
+ Viết phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (theo mẫu)
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (theo Mẫu 1)
Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã-phường)
Bản sao (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã-phường) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức
Chứng từ nộp phí, lệ phí
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí công bố quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 150.000đ
Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 150.000đ
Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 300.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định Sở hữu Trí tuệ - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156946-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Sở hữu trí tuệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28