Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-270331-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Sở giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Công ty TNHH 1TV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp phí và nhận Biên lai thu phí và Tem nộp phí trực tiếp tại trụ sở Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị trả phí, căn cứ hồ sơ đề nghị trả phí của chủ phương tiện, thủ trưởng cơ quan đăng kiểm ra Quyết định trả phí hoặc Thông báo về việc không được trả phí gửi người đề nghị trả phí. Số phí được trả lại hoặc bù trừ cho chủ phương tiện tương ứng với số phí đã nộp cho thời gian phương tiện không sử dụng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trả phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn trả phí sử dụng đường bộ đã nộp:
Chủ xe có xe ô tô được hoàn trả phí sử dụng đường bộ đã nộp chưa sử dụng trong các trường hợp: Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai hoặc bị tịch thu; được thực hiện như sau:
- Chủ xe nộp Hồ sơ hoàn trả phí theo quy định;
- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, nếu không đủ thì yêu cầu chủ xe bổ sung đầy đủ theo quy định, nếu đầy đủ thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ/hẹn thông báo kết quả cho chủ xe theo mẫu quy định;
- Đơn vị đăng kiểm kiểm tra hồ sơ, so sánh với cơ sở dữ liệu đã có. Nếu phù hợp thì in Quyết định trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ, nếu không phù hợp thì in Thông báo về việc không được trả lại/bù trừ thiền phí và trả lại phần phí sủ dụng đường bộ chưa sử dụng hoặc trả bản Thông báo về việc không được trả/bù trừ tiền phí cho chủ xe.
Bước 2: Bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp:
Chủ xe có xe ô tô được bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp chưa sử dụng trong trường hợp: Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên, được thực hiện như sau:
a. Tại đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ bù trừ phí sử dụng đường bộ:
- Chủ xe xuất trình Biên bản hiện trường tai nạn, có xác nhận của cơ quan công an và nộp lại Tem nộp phí sử dụng đường bộ, Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định (Sổ kiểm định) còn hiệu lực tại đơn vị đăng kiểm gần nơi xảy ra tai nạn;
- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận và kiểm tra Biên bản hiện trường tai nạn có xác nhận của cơ quan công an và thu Tem nộp phí sử dụng đường bộ, Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định, nhập số, ngày lập và cơ quan công an lập Biên bản hinệ trường tai nạn vào chương trình “Quản lý, thu phí sử dụng đường bộ” và in Biên bản thu Tem nộp phi sử dụng đường bộ, Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định từ chương trình “Quản lý, thu phí sử dụng đường bộ” cấp cho chủ xe.
b- Tại đơn vị đăng kiểm kiểm định xe sau tai nạn:
- Chủ xe nộp Hồ sơ bù trừ phí theo quy định sau khi sửa chữa xong phương tiện;
- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, nếu không phù hợp thì yêu cầu chủ xe bổ sung, nếu phù hợp thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ/hẹn thông báo kết quả cho chủ xe theo mẫu quy định;
- Đơn vị đăng kiểm phối hợp với đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, so sánh với cơ sở dữ liệu đã có. Nếu phù hợp thì in Quyết định trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ, hoặc Thông báo về việc không được trả lại/bù trừ thiền phí chưa sử dụng cấp cho chủ xe.
Hồ sơ hoàn trả phí sử dụng đường bộ đã nộp bao gồm:
- Giấy phô tô Đăng ký ô tô
- Giấy đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ (theo mẫu);
- Bản phô tô Biên lai thu phí;
- Bản phô tô Quyết định tịch thu hoặc tạm giữ xe của cơ quan có thẩm quyền, Văn bản thu hồi giấy đăng ký và biển số xe.
Hồ sơ bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp bao gồm:
- Giấy phô tô Đăng ký ô tô
- Giấy đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ (theo mẫu);
- Bản phô tô Biên lai thu phí;
- Bản phô tô Biên bản hiện trường tai nạn,
- Biên bản thu Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định (theo mẫu)
Khi nộp hồ sơ đối với các giấy tờ phô tô, người đề nghị trả phí phải mang theo bản chính để cơ quan đăng kiểm đối chiếu. Trường hợp hồ sơ trả phí chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kiểm phải thông báo cho người nộp hồ sơ để hoàn chỉnh.
Thời gian tính trả lại hoặc bù trừ phí tính từ thời điểm thu hồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định
Tải về
Giấy đề nghị trả lại/ bù trừ phí sử dụng đường bộ
Tải về
Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ/hẹn thông báo kết quả
Tải về
Quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ
Tải về
Thông báo về việc không được trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả phí/bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-270331-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27