Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133421-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nhận danh sách trích ngang các hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận)
- Địa chỉ: 01 - Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Chậm nhất trước ngày thi 30 ngày. Sau thời hạn này, không nhận thêm hồ sơ đăng ký dự thi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thí sinh tự do được đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú, theo xác nhận của chính quyền cấp xã
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Các trường học tiếp nhận hồ sơ theo thời gian quy định, lập danh sách trích ngang gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo
- Bước 2: Giải quyết hồ sơ
Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận học sinh
- Bước 3: Thông báo kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã tốt nghiệp trung học cơ sở
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi
Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường trung học phổ thông nơi học lớp cuối cấp hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định
Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương
Thí sinh tự do là học sinh học tại các trường THPT:
- Phiếu đăng kí dự thi;
- Học bạ trung học phổ thông (bản chính);
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chứng thực);
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
- Các giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);
- Giấy chứng nhận được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có).
- Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi;
- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 về xếp loại học lực;
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Thí sinh tự do là học sinh học tại các trung tâm GDTX:
- Phiếu đăng kí dự thi;
- Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Bằng tốt nghiệp TCCN (bản chứng thực);
- Các giấy tờ liên quan đến điểm khuyến khích (nếu có);
- Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi;
- Giấy xác nhận của trung tâm GDTX nơi học lớp 12 về xếp loại học lực;
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT (mẫu M2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133421-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18