Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-048230-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của DN nhận kết quả theo giấy hẹn
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tách công ty
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty bị tách
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của công ty mới thành lập
Dự thảo Điều lệ công ty mới thành lập
Danh sách cổ đông sáng lập công ty mới thành lập
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cổ đông là cá nhân); bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản uỷ quyền, bản sao CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền (đối với cổ đông là tổ chức)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của Pháp luật giám đốc hoặc cá nhân khácphải có chứng chỉ hành nghề
Bản kê khai thông tin đăng ký của các công ty mới thành lập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tách công ty cổ phần - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-048230-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
23