Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-197363-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a)Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa
b)Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
c)Trình tự nhận:
+Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ
+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Văn phòng sở
- Văn phòng sở kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), Văn phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho công dân biết, thực hiện (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc)
- Văn phòng sở tổng hợp, trình Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ; Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng tư vấn, Văn phòng sở hoàn chỉnh các thủ tục, in chứng chỉ, trình Giám đốc sở ký; Sau đó chuyển chứng chỉ (kèm theo quyết định) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định
Trả kết quả: a) Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng
b)Thời gian trả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
c)Trình tự trả:
+Đến hẹn, người nhận chứng chỉ đem phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn người nhận chứng chỉ đến Bộ phận tài vụ nộp lệ phí
+Bộ phận tài vụ viết biên lai thu tiền phí, lệ phí theo quy định, người nhận chứng chỉ nộp lệ phí và nhận 1 liên biên lai
+Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, trao chứng chỉ cho người nhận; Người nhận ký vào sổ giao nhận và nhận chứng chỉ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:
-Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
-Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định
-Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trong trường hợp phạm vi hoạt động hành nghề giám sát đối với công trình cấp IV) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp
-Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu, bàn giao
-Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành)
-Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (có mẫu, 01 bản chính), kèm theo 01 ảnh mầu cỡ 3x4cm chụp trong năm xin đăng ký
Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (Nếu là văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng); Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình, (Mỗi văn bằng, chứng chỉ 01 bản sao chứng thực)
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề, có xác nhận của cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (Nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận (có mẫu, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

0
11