Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-228921-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Sở Công Thương Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: - Địa điểm tiếp nhận: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Công thương Thanh Hoá.
- Thời gian tiếp nhận :Trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định (trừ ngày nghỉ , lễ, tết theo quy định).
- Trình tự tiếp nhận: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật và ghi giấy biên nhận được thành lập 03 bản, một bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền của thương nhân nước ngoài, một bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, một bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ thương nhân.
Xử lý hồ sơ: Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng chuyên môn có trách nhiệm trình Giám đốc sở Công Thương Thanh Hoá ký ban hành thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn không quá 10 ngày, phòng chuyên môn đã cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp lại Giấy phép với thời hạn không quá thời hạn còn lại của Giấy phép thánh lập văn phòng đại diện đã được cấp và trình Giám đốc Sở Công Thuwong ký ban hành và thông báo cho các cơ quan Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thông kê, cơ quan công an nơi thương nhân nước ngoài đặt trụ sở.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả kết quả : Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Công Thương Thanh Hoá.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ ,lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự: Công dân nộp lại phiếu hẹn; nhận kết quả.
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của bộ Thương mại, do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký: 01 Bản
Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh , phải được dịch ra tiếng việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của việt nam ở nước ngoài chứng nhận và công chứng theo quy định pháp luật của Việt Nam: 01 Bản
Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp: 01 Bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước này sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-228921-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23