Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-237475-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 ngày làm việc
- Tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 05)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức:
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với tổ chức:
Đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:
++ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao
++ Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang
++ Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
++ Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật
++ Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình
++ Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ của tổ chức:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản, nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá
- Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)
Đơn đề nghị cấp phép vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Có mẫu): 01 bản chính
Giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật): 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực
Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật: 01 bản sao chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-237475-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40