Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-268995-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước (từng cấp theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Từ 15/8 đến 30/8 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kỷ niệm chương
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp cho nhà trường. Các trường, đơn vị tập hợp xác nhận hồ sơ của cá nhân. Họp hội đồng thi đua khen thưởng (trường, đơn vị) xét (theo tiêu chuẩn) và lập hồ sơ gửi như sau:
- Các trường, đơn vị trực thuộc phòng giáo dục đào tạo gửi hồ sơ về phòng giáo dục đào tạo UBND cấp huyện.
- Các trường, đơn vị thuộc tỉnh gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thi đua Khen thưởng thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Số 23 - đường Nguyễn Chí Thanh - Phường III - Thị xã Tây Ninh) trước ngày 20/6 hàng năm.
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ, họp hội đồng thi đua khen thưởng xét (theo tiêu chuẩn) và lập hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 23 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường III - Thị xã Tây Ninh) trước ngày 20/6 hàng năm
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo UBND cấp huyện và các trường, đơn vị thuộc tỉnh. Họp hội đồng thi đua khen thưởng xét (theo tiêu chuẩn) và lập hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8 hàng năm. Các phòng giáo dục và đào tạo UBND cấp huyện, đơn vị thuộc tỉnh nhận quyết định và Kỷ niệm chương tại Bộ phận thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 23 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường III - Thị xã Tây Ninh). Phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân
Bước 4: Lưu ý: cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên công tác trong các trường học, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tại cơ quan quản lý chỉ đạo, nghiên cứu giáo dục và các đơn vị trực tiếp phục vụ thuộc ngành giáo dục đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ nhà nước quy định hoặc đã chuyển công tác sang ngành khác có đủ tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định thuộc cơ quan, tổ chức nào, làm hồ sơ cá nhân nộp tại cơ quan, tổ chức đó. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận lập hồ sơ của cá nhân, làm văn bản gửi cơ quan nhận hồ sơ theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Cá nhân là Anh hùng Lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng;
- Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều này bao gồm:
+ Cá nhân làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn trên được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
+ Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc "Giáo viên giỏi cấp cơ sở” thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
+ Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua” hoặc "Giáo viên giỏi” cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 2,0 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
+ Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương;
- Cá nhân có đủ thời gian công tác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
- Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Kỷ niệm chương.
Hồ sơ cá nhân:
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu 2A) viết rõ ràng, không tẩy xoá.
- Bản sao các quyết định (hoặc giấy chứng nhận) đạt danh hiệu thi đua.
Hồ sơ của trường đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo: (Hồ sơ của đơn vị thuộc tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo).
- Công văn đề nghị (theo mẫu 1C).
- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu 3A).
- Hồ sơ của các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.
Hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị lên Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Công văn đề nghị (theo mẫu 1B).
- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu 3A).
- Hồ sơ của các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.
Hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Công văn đề nghị (theo mẫu 1A).
- Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu 3A) và đĩa mềm có ghi danh sách này bằng phông chữ Times New Roman, Microsoft Word.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thành tích cá nhân đề nghị xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
Tải về
Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
Tải về
Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
Tải về
Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
Tải về
Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục trong ngành - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-268995-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44