Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS238
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Chính Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Đối với nhóm B: 5 tháng
- Đối với nhóm C: 4 tháng
- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật: 3 tháng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính (số 215 đường 30/4, khu phố 3, phường 2 Thị xã Tây Ninh)
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
+ Sáng từ 7h - 11h 30’.
+ Chiều từ 13h 30’- 17h 00.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Không để Tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
- Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
Bước 2: Phòng Tài chính Đầu tư kiểm tra hồ sơ quyết toán, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Tài chính ký Tờ trình, trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
Bước 3: Phòng Tài chính Đầu tư trả kết quả cho người nhận kết quả (trường hợp nhận hộ phải có CMND của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.
Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu);
Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao) (theo mẫu);
Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu);
Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành (theo mẫu);
Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu);
Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu);
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán) (theo mẫu);
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu);
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ Đầu tư (bản gốc);
Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa Chủ Đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao);
Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao);
Toàn bộ các biên bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc);
Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;
Kết luận Thanh tra, Biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của Chủ đầu tư;
Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
Tải về
Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
Tải về
Các văn bản pháp lý có liên quan
Tải về
Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành
Tải về
Tài sản cố định mới tăng
Tải về
Tài sản lưu động bàn giao
Tải về
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)
Tải về
Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS238
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31