Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-011829-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Theo quy định của địa phương: 4 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 2: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Bộ phận chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản, trình lãnh đạo ký
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại kết quả cho cá nhân, tổ chức
Tờ trình của chủ đầu tư (bản chính)
Hồ sơ mời thầu (bản chính)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu (bản sao hợp lệ)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (bản vẽ thi công) và dự toán (bản sao hợp lệ)
Các văn bản liên quan khác (nếu có - bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, Phê duyệt hồ sơ mời thầu các công trình giao thông - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-011829-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17