Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-087187-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp Tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp, nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định và lập phiếu Biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định
Bước 3: Chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận thông tin biến động
Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính - theo mẫu)
Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất (01 bản chính)
Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất hoặc bản án hoặc quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá của cơ quan thi hành án (01 bản chính)
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) (01 bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 20.000 đồng/hồ sơ. Nếu phải cấp mới Giấy chứng nhận thì phải nộp thêm lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-087187-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23