Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-138214-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan; Các Sở, Ngành liên quan trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ/25 ngày làm việc - Nghị định 108/2006/NĐ-CP
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với nhà đầu tư: - Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Bước 2: Sau 20 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư nhận Giấy Chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập văn bản thẩm tra gửi các Sở, Ngành liên quan trong tỉnh với thời gian thẩm tra là 5 ngày làm việc. Thời gian thẩm tra của các Bộ, Ngành liên quan là 15 ngày làm việc
- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 02 ngày làm việc
- Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 02 ngày làm việc
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu; (bản chính)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); (bản chính)
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao có chứng thực Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; ( bản sao)
Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; (Bản chính)
Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật; (Bản chính)
Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường. (Bản chính)
+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Số bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-138214-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23