Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-140475-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi công dân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).
- Trong trường hợp người muốn xác nhận tình trạng hôn nhân mà không thể đến tại Ủy ban nhân dân xã được thì có thể nhờ những người thân trong gia đình đến Ủy ban nhân dân cấp xã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Bước 2: Nộp Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, hoặc sau 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh), công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Bước 5: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ
Bước 6: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu công dân cho biết ý muốn xác nhận tình trạng hôn nhân cho người trong nước, và sau đó thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ xác nhận tình trạng hôn nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho công dân một bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Bước 7: Trả kết quả
+ Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, (bản chính theo mẫu)
Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân
Xuất trình: Sổ hộ khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000đ/ bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [2]
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-140475-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31