Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-140760-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký việc nuôi con nuôi hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nộp và xuất trình các giáy tờ liên quan:
Trong trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân phường (xã), không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã), nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
Và xuất trình:
- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bên cho, bên nhận con nuôi
Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Sau 5 ngày hoặc 10 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh), bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.
Trường hợp đã đày đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Bước 5: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi, trong cột ghi chú phải ghi rõ “đăng ký lại” và Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên 01 bản chính, bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi được cấp theo yêu cầu của các bên cho và nhận con nuôi. Bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha mẹ nuôi bản chính Giấy khai sinh của con nuôi. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây
Bước 6: Trả kết quả
+ Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Bản chính theo mẫu)
Bản sao giấy tờ về việc nhận nuôi con nuôi đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có)
Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của các bên đương sự
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 20.000đ

0
26