Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS70
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế. ĐT: 0543820931; 0543822939)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: - Bước 1: Người đi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần)
- Bước 3: Trực tiếp nhận kết quả tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm tra, xác minh hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Giám đốc Sở Tư pháp ký bản chính giấy tờ hộ tịch. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ
- Bước 2: Giao bản chính giấy tờ hộ tịch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt
Khi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi các bên đương sự phải có mặt
Trong trường hợp việc nhận nuôi con nuôi trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc nhận nuôi con nuôi về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây
Việc nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và số đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu)
Bản sao hộ chiếu, visa hoặc các giấy tờ tùy thân khác của người có yêu cầu đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi
Bản chính hoặc bản sao hợp lệ chứng nhận việc nuôi con nuôi trước đây; văn bản xác nhận sổ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng đượ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài” Đối với người dân - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS70
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
79