Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-259866-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Thời hạn giải quyết: Thời gian tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ Ban chỉ huy Quân sự cấp xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Bước 2: Cán bộ Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thụ lý, xem xét hồ sơ. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện để xem xét
Bước 3: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng phải là quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên xuất ngũ
Đối tượng quân nhân, Công an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975 về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước
Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (Bản chính theo mẫu).
(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu )
Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:
- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên) (Bản sao);
- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có) (Bản sao);
- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K) (Bản sao)
Một trong các giấy tờ liên quan:
- Quyết định nhập ngũ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);
- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);
- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);
- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);
- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);
¬- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)
(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai thân nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét chế độ đối một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-259866-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23