Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-BS14
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng để kiểm tra tính hợp lệ
Bước 3: Bộ phận giúp việc kiểm tra và thống kê số lượng hồ sơ đăng ký trình Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức thi tuyển
Bước 4: Trên cơ sở kết quả thi và nhu cầu vị trí, biên chế của tỉnh, Hội đồng thi tuyển lập danh sách những người trúng tuyển trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
“a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
b) Đủ 18 tuổi trở lên
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV)
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Bản sao giấy khai sinh
Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.”
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Dưới 100 thí sinh: 260.000đồng/thí sinh. - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 200.000 đồng/thí sinh. - Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000 đồng/thí sinh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-BS14
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35