Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-057375-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp sồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn
Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh, hợp lệ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả theo quy định.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
Các bản sao các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt (cơ quan chứng thực giữ lại một bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính 1000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở đi 500 đồng/trang, tối đa thu không quá 50.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [34]
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (Đại lý thuốc, quầy thuốc) - Trà Vinh
Cấp Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (Đại lý thuốc, quầy thuốc) - Trà Vinh
Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư - Trà Vinh
Cấp Giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với các cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng Hạng 2 - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng Hạng 1 (Nâng hạng) - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng Hạng 1 - Trà Vinh
Đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - Trà Vinh
Đề nghị cấp thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - Trà Vinh
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - Trà Vinh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Trà Vinh
Đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Trà Vinh
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Trà Vinh
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Trà Vinh
Tuyển dụng công chức - Trà Vinh
Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch Chung (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Thẩm định Đồ án Quy hoạch phân khu (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Thẩm định đồ án thiết kế đô thị (thuộc nguồn vốn địa phương) - Trà Vinh
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Trà Vinh
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Trà Vinh
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Trà Vinh
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Trà Vinh
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Trà Vinh
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-057375-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
64