Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VLG-038465-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận
Thời gian tiếp nhận Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ
Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài
Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Vĩnh Long
Số hồ sơ:
T-VLG-038465-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18