Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS922
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Thời hạn giải quyết: - Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại;
- Thời gian cấp lại giấy phép lái xe thực hiện như đối với cấp mới
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân (người lái xe) nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân (người lái xe) nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và ngày thứ Bảy (trừ ngày lễ, Tết).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chụp ảnh và viết giấy hẹn hẹn ngày dự kiến sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành cho cá nhân (người lái xe).
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân (người lái xe) bổ sung, hoàn thiện.
Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.
Bước 4: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tổ chức kỳ sát hạch lái xe và cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển.
Bước 5: Cá nhân (người lái xe) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba trở lên, nếu có nhu cầu cấp lại: trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần trước đó; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch; khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe; trên 02 năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất.
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định) có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;
Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lái xe 135.000 đồng/lần
Phí sát hạch lái xe mô tô - Sát hạch lý thuyết: 40.000đồng/lần. - Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.
Phí sát hạch lái xe ô tô - Sát hạch lý thuyết: 90.000đồng/lần; - Sát hạch thực hành trong hình: 300.000đồng/lần; - Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000đồng/lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
22