Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-126873-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện vào các ngày trong tuần
Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy hẹn, nếu chưa đủ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 3: Nộp lệ phí cấp phép xây dựng
Bước 4: Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc trong tuần
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng)
Tờ khai nộp lệ phí thuế bao thầu
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-126873-TT
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
63