Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 101-120 trong 11348 TTHC

Số hồ sơ: T-TGG-025114-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDU-122990-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-051358-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NDH-165238-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDU-158158-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDI-141608-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-025051-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-024878-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-003507-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-228265-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-079326-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Ghi sổ theo dõi

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-BS33

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-039556-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TGG-025056-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Ghi sổ theo dõi

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-011839-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023053-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo xóa tên doanh nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNO-155568-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-003924-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
31