Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS315
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Lâm nghiệp phải có kết quả giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Ban quản lý rừng đặc dụng (do Bộ quản lý) nộp hồ sơ tại Tổng cục Lâm nghiệp
* Liên hệ :
- Tên: Đoàn Ngọc Dao
- Địa chỉ: Vụ Phát triển rừng - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 0438438812; Email: dao.dof@gmail.com
Bước 2: Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 4: Nhận kết quả tại Tổng cục Lâm nghiệp
Tờ trình thẩm định hồ sơ
Chủ trương cho phép chặt nuôi dưỡng của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng.
Số bộ hồ sơ: 01 bản
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng rừng
Tải về
Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS315
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
21