Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: BTR-BS02
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp địa chỉ số 65 Đại lộ Đồng khởi, phường 2, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì ra biên nhận, hẹn trả kết quả

+ Nếu hồ sơ chưa đủ theo quy định thì không nhận hồ sơ, cán bộ phải hướng dẫn, bổ sung
Bước 3: Phòng nghiệp vụ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý
Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, người nộp hồ sơ mang biên nhận đến nhận kết quả và nộp phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức được cấp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế liên quan đến công trình xin được cấp
Đơn đề nghị cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu phụ lục 8);
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh
Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo quy định
Các biên lai, chứng từ liên quan đến xây dựng công trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 500.000 đồng (năm trăn ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27