Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-003733-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp Hồ sơ: Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với khu vực nông thôn), tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với khu vực đô thị). Cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm thông báo cụ thể thời gian kiểm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng và hướng dẫn hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; viết biên nhận hẹn thời gian giao giấy chứng nhận
Kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, ký giấy chứng nhận, vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
Nộp lệ phí, nhận giấy chứng nhận: Chủ sở hữu nộp biên lai các khoản lệ phí và các giấy tờ gốc về công trình xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để lưu hồ sơ và ký nhận vào sổ đăng ký Quyền sở hữu công trình xây dựng để nhận Giấy chứng nhận
Đối với cá nhân trong nước:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
+ Bản sao giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng.
+ Bản vẽ sơ đồ Công trình xây dựng.
Đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
+ Giấy tờ chứng minh đối tượng thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
+ Người Việt Nam ở nước ngoài phải có hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài (kèm theo giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận đăng ký công dân.
+ Người nước ngoài phải có hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài kèm theo visa lưu trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ về thừa kế công trình xây dựng hoặc giấy tờ tạo lập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình xây dựng và biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
+ Bản vẽ sơ đồ Công trình xây dựng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân Không quá 500.000,0 đ (lần đầu)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
24