Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-060117-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (không kể vào thời gian chuyển gởi hồ sơ xin cấp giấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến Cục Đo đạc và Bản đồ và ngược lại)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 01 ngày
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết thì xác minh thực tế, lập thủ tục trình Cục Đo đạc và Bản đồ trong thời hạn 8 ngày
Bước 4: Cục Đo đạc và Bản đồ thẩm tra và cấp giấy phép trong thời hạn 05 ngày. Chuyển giấy phép về sở Tài nguyên Môi trường
Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận giấy phép và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trong thời hạn 01 ngày
Bước 6: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trao bản đăng ký đã được ký duyệt cho tổ chức xin đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
b) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
c) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
Cá nhân đăng ký:
a) Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng trung cấp chuyên ngành đo đạc, bản đồ
Tổ chức đăng ký:
a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc bản đồ đối với tổ chức kinh tế.
Bản Đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ
Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng nhận)
Quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức (bản sao có chứng nhận)
Văn bằng của người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính (bản sao có chứng nhận)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-060117-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28