Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084011-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 47 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã để nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) và được hướng dẫn để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn (đóng phí lệ phí nếu có)
Bước 3: Đến ngày ghi trong phiếu hẹn, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xuất trình phiếu hẹn để nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi
Đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có xác nhận của công an địa phương nơi mất giấy và các giầy tờ liên quan đến việc thông báo trên báo, đài (Trung ương hoặc địa phương) ba số liên tiếp về việc mất giấy chứng nhận (trường hợp mất giấy chứng nhận).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với các phường 20.000/lần
Đối với khu vực khác 10.000/lần
Căn cứ pháp lý

0
20