Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115298-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương (26 Huỳnh Văn Nghệ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ để đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền
Công văn đề nghị thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, quản lý trực tiếp tổ chức hoạt động khoa học công nghệ
Quyết định đổi tên cuả cơ quan quyết định thành lập, quản lý trực tiếp của tổ chức hoạt động khoa học công nghệ (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức Khoa học Công nghệ 50.000 đ/ lần
Phí cấp giấy thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp ghi trong giấy chứng nhận 50.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-115298-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17