Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS44
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp: tầng 15 Tháp A - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có hành vi vi phạm quy định của Luật Trợ giúp pháp lý gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì Sở Tư pháp xem xét, quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đối với tổ chức đó.
Bước 2: Sở Tư pháp thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đến tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bước 3: Khi nhận được thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, tổ chức hành nghề Luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý và phải đến tại Sở Tư pháp nộp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, hồ sơ các vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức hành nghề Luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có hành vi vi phạm quy định của Luật Trợ giúp pháp lý gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm.
Văn bản đề nghị thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;
Giấy tờ, tài liệu chứng minh Tổ chức hành nghề Luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có hành vi vi phạm Luật Trợ giúp pháp lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
40