Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108536-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ Lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.-Điện thoại: 0240 3854 675.-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và ký Giấy phép
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
Sơ họa vị trí khu vực tiến hành xin phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò , thi công công trình khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sở dụng đất hợp pháp;
Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò , thi công công trình khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108536-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31