Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-122142-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đang lưu trữ Sổ gốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đang lưu trữ sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, Trong trường hợp yêu cầu qua Bưu điện thì chậm nhất là trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của Bưu điện), cơ quan tổ chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người gửi yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ, chuyển các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Bước 3: Các cơ quan quản lý sổ gốc tra cứu hồ sơ lưu, cấp bản sao theo quy định
Bước 4: Cá nhân nhận kết dquả tại Bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ thay thế khác)
Giấy Uỷ quyền của người được cấp bản chính
Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ theo quy định (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao 3.000 đồng/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-122142-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33