Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130166-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Công an cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công an cấp xã phối hợp với cán bộ Lao động – Thương binh xã hội cấp xã lập danh sách đối tượng cần cai nghiện tại cộng đồng
Bước 2: Vào sổ, trình Ủy ban nhân dân xã, xem xét quyết định quản lý đối tượng cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng
Bước 3: Thông báo tới gia đình đối tượng cần cai nghiện
Giấy cam kết cai nghiện của gia đình
Sổ hộ khẩu bản chính để đối chiếu (nếu không nắm rõ)
Chứng minh thư nhân dân bản chính để đối chiếu (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định cho người nghiện ma tuý được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-130166-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21