Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-194343-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất là bảy (07) ngày làm việc. Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả
Địa chỉ: Số 74 đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả, nộp phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp không cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách đã được cấp giấy phép
- Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng chữ Việt. Nếu sử dụng chữ nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn 2 lần chữ Việt
- Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm
- Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm
Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh màu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo); Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt
Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực
Giấy mời, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa hai bên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đề nghị cấp phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức; Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-194343-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18