Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-226396-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày (Khoản 2 Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Cá nhân nộp hồ sơ, nộp phí và lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế
- Địa chỉ: Số 1, Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 02403 855760; Fax: 012403 554050
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi Phiếu hẹn trả kết quả
Buớc 2: Tổ thư ký:
- Thẩm định hồ sơ
- Xin ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn trong trường hợp cần thiết về các nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xem xét công nhận giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục hoặc các giấy tờ liên quan đến việc công nhận người biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
- Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc không cấp Chứng chỉ hành nghề
Buớc 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế:
- Trả kết quả: tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước (Khoản 2 Điều 25 Luật khám bệnh, chữa bệnh). Mỗi cá nhân được cấp một Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là: Bác sỹ, y sỹ; Điều dưỡng viên; Hộ sinh viên; Kỹ thuật viên; Lương y; Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền (Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh)
- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:
Thực hiện theo Điều 18 Luật khám bệnh, chữa bệnh; Điều 15; Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4 Điều 16 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế tỉnh cấp
Giấy xác nhận quá trình thực hành (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác
Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp)
02 (hai) ảnh 04 x 06 cm nền trắng được chụp trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Giấy xác nhận thời gian thực hành
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 190.000 đồng/chứng chỉ
Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 360 000 đồng/lần

0
30