Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS106
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giao cho tổ trưởng tổ dân phố (trưởng thôn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có ý kiến chấp thuận của Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho việc tang làm đơn (theo mẫu) nộp cho Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú
- Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú chấp thuận ngay vào đơn đề nghị
- Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn tính phí và tổ chức thu phí theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang
Bước 2: Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú có trách nhiệm xem xét và chấp thuận ngay vào đơn đề nghị
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng thôn) hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phải trừ lại ít nhất 1,5m cho người đi bộ lưu thông. Trường hợp vỉa hè ≤ 1,5m hoặc không có vỉa hè thì chỉ được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường cho việc tang nhưng phần lòng đường còn lại tối thiểu đảm bảo một làn xe (≥ 3,5m)
Thời gian chiếm dụng không quá 48 giờ
Đơn đề nghị sử dụng lòng đường, hè phố tổ chức việc tang: (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Đơn đề nghị sử dụng lòng đường, hè phố tổ chức việc tang
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Phí sử dụng lề đ¬ường, bến bãi vào việc sinh hoạt (Làm rạp đám hiếu,…) 500 đồng/m2/ngày
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22