Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-098746-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Kinh tế thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Kinh tế thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại tại Phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã
Bước 2: Phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh của thương nhân
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) rượu của hộ kinh doanh
Bản sao (công chứng )giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (bản sao)
Phương án kinh doanh
- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm:
+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu (theo mẫu).
+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu.
+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) rượu (phụ lục 9)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh - Mức phí khu vực thị xã: 50.000 đ/giấy phép; - Mức phí khu vực khác: 25.000đ/giấy phép.
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh - Mức phí khu vực thị xã thuộc tỉnh: 100.000đ/điểm kinh doanh; - Mức phí khu vực khác: 50.000đ/điểm kinh doanh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-098746-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22