Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-044491-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ sở đào tạo được uỷ thác
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua Sở Giao thông vận tải hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo do Sở Sở Giao thông vận tải uỷ thác
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dự thi tại các cơ sở đào tạo hoặc tại Sở GTVT Bắc Ninh
Bước 2: Các cơ sở đào tạo tiếp nhận, soát xét hồ sơ theo quy định; tổ chức mở lớp học, giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo chương trình quy định
Bước 3: Kết thúc khoá học cơ sở đào tạo tổ chức Hội đồng kiểm tra; căn cứ kết quả kiểm tra để cấp chứng chỉ chuyên môn cho các học viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam
- Được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại hạng bằng
- Có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế cấp.
- Đối với người dự kiểm tra lấy chứng chỉ an toàn cơ bản, chứng chỉ thuỷ thủ, chứng chỉ thuỷ thủ chương trình hạn chế, chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế, chứng chỉ làm việc trên phương tiện chở dầu, phương tiện chở hoá chất và phương tiện chở khí hoá lỏng:
+ Phải đủ 16 tuổi trở lên;
+ Hoàn thành chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định.
- Điều kiện dự kiểm tra lấy chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế:
+ Phải đủ 18 tuổi trở lên;
+ Hoàn thành chương trình học bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định.
- Điều kiện dự kiểm tra lấy chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao và chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển:
+ Phải có bằng thuyền trưởng từ hạng 3 trở lên;
+ Tối thiểu có thời gian nghiệp vụ theo chức danh thuyền trưởng hạng 3 đủ 24 tháng trở lên;
+ Hoàn thành chương trình học bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định.
- Điều kiện dự kiểm tra lấy chứng chỉ điều khiển phương tiện loại 2 tốc độ cao:
+ Phải có chứng chỉ lái phương tiện hoặc chứng chỉ thuỷ thủ;
+ Hoàn thành chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định.
Đơn đề nghị dự thi có dán ảnh
03 ảnh màu cỡ 3 x 4
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị dự thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Học phí đào tạo và bồi dưỡng cấp chứng chỉ + Chứng chỉ thuỷ thủ: 1.150.000 đồng. + Chứng chỉ thợ máy: 1.200.000 đồng. + Chứng chỉ người lái phương tiện: 780.000 đồng. + Chứng chỉ thuỷ thủ chương trình hạn chế: 120.000 đồng. + Chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế: 90.000 đồng. + Chứng chỉ người lái phương tiện chương trình hạn chế: 60.000 đồng. + Giấy chứng nhận học tập pháp luật Giao thông đường thuỷ nội địa: 20.000 đ + Chứng chỉ điều khiển phương tiện tốc độ cao loại I: 500.000 đồng. + Chứng chỉ điều khiển phương tiện tốc độ cao loại II: 100.000 đồng. + Chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển: 1.400.000 đồng. + Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở dầu:600.000 đồng. + Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hoá chất:: 600.000 đồng. + Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hoá lỏng: 600.000
Lệ phí cấp đổi giấy chứng chỉ chuyên môn 20.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19