Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS375
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính - Phòng Giáo dục thường xuyên - Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh
(Số 05 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh)
Thời hạn giải quyết: Trong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở xem xét
Bước 3: Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên tại cơ sở đào tạo (khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)
Bước 4: Giám đốc Sở ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức (khi có đủ điều kiện)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức hoạt động dịch vụ TVDH phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc là tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01)
Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT có xác nhận của người đại diện theo pháp luật (theo điều 10 - Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập”)
Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức dịch vụ TVDHTT của cơ quan có thẩm quyền
Lý lịch người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ TVDH có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu số 02)
Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học (Mẫu số 03)
Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ TVDHTT
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDH
Tải về
Lý lịch người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ TVDH
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS375
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19