Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256998-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Cựu chiến binh cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội Cựu chiến binh cấp huyện
Cách thức thực hiện: Liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động – Thương binh xã hội kiểm tra hồ sơ và nộp về Sở Lao động – Thương binh xã hội
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị, danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân người chết làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Hội Cựu chiến binh cấp xã (mẫu 1b). Trường hợp người chết không còn thân nhân thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Hội Cựu chiến binh cấp xã (mẫu 1b).
Bước 2: Hội Cựu chiến binh cấp xã xác nhận, lập danh sách báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào báo cáo của Hội Cựu chiến binh và giấy chứng tử để ký công văn đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Phòng Lao động - Thương binh xã hội (mẫu 2b) kèm theo danh sách (mẫu 4b).
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh xã hội chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mai táng phí báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Công văn gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh (mẫu 3b) kèm theo danh sách (mẫu 4b)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cựu chiến binh không thuộc diện hưởng mai táng phí theo pháp lệnh người có công hoặc mai táng phí theo Luật BHXH
Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí (mẫu 1b)
Bản sao Giấy chứng tử
Bản photocopy một trong những giấy tờ có liên quan đến tham gia kháng chiến như: lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, quyết định phục viên, xuất ngũ… khi nộp hồ sơ cá nhân cần mang theo bản chính để đối chiếu
Công văn của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo danh sách
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí
Tải về

0
23