Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-058754-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà sản xuất chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Gửi hồ sơ tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn và sổ theo dõi , chuyển cho phòng chuyên môn xử lý. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm để bổ sung hoàn chỉnh
Bước 3: - Trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận: Bản công bố rau, quả, chè an toàn (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp
Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có)
Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ: Bản công bố rau, quả, chè an toàn (theo mẫu)
Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ
Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thu
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ
Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố rau, quả, chè an toàn (phụ lục 6)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-058754-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18