Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-122508-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp, Cong an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn là 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp, địa chỉ: Số 6 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Bình Thuận
Đơn (theo mẫu quy định)
Bản chụp có chứng thực Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế còn gía trị sử dụng
Bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh về ngày, tháng, năm sinh
Giấy tờ chứng nhận về quốc tịch của cha, mẹ đẻ
Bản cam kết của đương sự về việc người đó chưa được nhập quốc tịch Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (TP/QT-1999-G.1a)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 500.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận không có Quốc tịch Việt Nam - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-122508-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21