Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-061957-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định đồ án quy hoạch chung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Số 3 CMT8, phường 3, thành phố Bến Tre
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước3: Phòng Quản lý Đô thị kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung.
Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra, thẩm định vùng cần quy hoạch chung và trình Giám đốc ký
Bước 5: Đến ngày hẹn người nộp hồ sơ mang biên nhận đến nhận thẩm định đồ án quy hoạch chung và đóng lệ phí theo quy định.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội.
- Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển.
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
- Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc.
Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc
Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc.
03 Bản chính tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
03 Bản sao có công chứng văn bản chấp chủ trương quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
03 Bản sao có công chứng Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
03 Bản sao có công chứng biên bản lấy ý kiến các ngành và nhân dân trong vùng quy hoạch
03 Bản chính hồ sơ thiết kế gồm thuyết minh kèm bản vẽ thu nhỏ in màu và dự thảo điều lệ quản lý quy hoạch
03 Bản chính bản vẽ màu đúng tỉ lệ quy định
01 Đĩa CD ghi toàn hồ sơ
03 Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị lập quy hoạch
03 Bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm đề án, chủ trì thiết kế
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chung được tính quy mô dân số quy hoạch/triệu đồng cho các loại đô thị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch chung - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-061957-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31