Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-007504-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày. Trong trường hợp cần phải xác minh thì kéo dài thêm 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tỉnh trạng hôn nhân phải nộp tờ khai. Trong trường hợp đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì phải xuất trình trích lục bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chư đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung.
- Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Ban Tư pháp xã. Cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Bước 3: Trả kết quả: Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cấp cho đương sự giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Tờ khai.
- Trích lục bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án về việc ly hôn (trường hợp đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn).
- Bản sao giấy chứng tử (trường hợp đã có vợ, có chồng nhưng người kia đã chết).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước) (mẫu số STP/HT-2006-XNHN.1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-007504-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
29