Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-016127-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Sở, sau đó chuyển hồ sơ sang lãnh đạo Sở xử lý chuyển phòng chuyên môn
Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp, hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì phòng chuyên môn làm văn bản hướng dẫn, bổ sung hồ sơ.
Trường hợp, hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép thì phòng chuyên môn làm văn bản chuyển trả hồ sơ và ghi rõ lý do không được cấp giấy phép.
Trường hợp, hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo Sở lập hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Lập hồ sơ chuyển sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép
Bước 4: Trả kết quả và nộp tiền lệ phí tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng văn thư)
Bước 5: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (phỏng khoáng sản và tài nguyên nước) để vào sổ đăng ký
1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản theo. (theo mẫu) - Bản chính.
2. Phương án khai thác khoáng sản.
3. Sơ đồ khu vực đăng ký khu vực khai thác khoáng sản trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000, hệ tọa độ VN2000.
4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp Báo cáo đánh tác động môi trường của dự án chưa tính đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực xin cấp giấy chứng nhận đăng ký).
5. Bản sao quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản đồ tổng mặt bằng của dự án, có chứng thực của Công chứng nhà nước.
6. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản, có chứng thực của Công chứng nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khu vực khai thác khoáng sản nằm trong phạm vi đất của dự án đầu tư xây dựng công trình - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-016127-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20