Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-048025-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ lần thứ nhất) 5 ngày làm việc đối với hồ sơ lần 2
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có yêu cầu điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức, có văn bản đề nghị với Sở Nội vụ
Bước 2: Sở Nội vụ hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý) hoặc ra văn điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với công chức, viên chức không thuộc diện tỉnh quản lý
* Hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh
1. Công văn của đơn vị đang quản lý đề nghị công chức, viên chức chuyển công tác.
2. Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức; nêu rõ lý do thuyên chuyển công tác (kèm theo các giấy tờ xác nhận lý do thuyên chuyển công tác).
3. Công văn đồng ý của cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức; nêu rõ: nhu cầu tiếp nhận (xác nhận còn biên chế), dự kiến bố trí công tác.
4. Quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết thời gian tập sự, quyết định lương hiện hưởng (bản photo).
5. Sơ yếu lý lịch mẫu (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan đang quản lý tại thời điểm chuyển công tác).
* Hồ sơ tiếp nhận, thuyên chuyển ngoại tỉnh
+ Hồ sơ lần thứ nhất :
1. Văn bản đồng ý tiếp nhận hoặc thuyên chuyển công tác của cơ quan đơn vị, nêu rõ:
- Dự kiến bố trí công tác đối với trường hợp tiếp nhận (xác nhận còn biên chế).
- Lý do thuyên chuyển công tác của công chức, viên chức đối với trường hợp thuyên chuyển công tác
2. Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (kèm theo các giấy tờ xác nhận lý do thuyên chuyển công tác).
3. Bản kiểm điểm quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.
4. Quyết định tuyển dụng.
5. Quyết định lương hiện hưởng.
6. Văn bằng, chứng chỉ liên quan có chứng thực.
8. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị quản lý công chức viên chức)
* Những người chuyển công tác thuộc diện hợp lý hóa gia đình cần có thêm:
9. Bản sao giấy đăng ký kết hôn.
10. Các tài liệu xác minh liên quan đến lý do chuyển công tác.
+ Hồ sơ lần thứ hai:
1. Công văn thỏa thuận của Sở Nội vụ.
2. Quyết định thuyên chuyển hoặc tiếp nhận của cấp có thẩm quyền (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) (02 bộ đối với công chức viên chức thuộc diện tỉnh quản lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-048025-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19