Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-BS114
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày làm việc tại Sở Nội vụ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, danh sách cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính gửi về Sở Nội vụ;
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định.
Công văn cử đi bồi dưỡng của đơn vị, có danh sách trích ngang kèm theo;
Quyết định hưởng ngạch chuyên viên;
Quyết định bổ nhiệm chức danh (đang đảm nhiệm);
Quyết định hưởng lương gần nhất (nếu có);
Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch liền kề.
Số bộ hồ sơ: Không quy định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-BS114
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19