Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-007752-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ( Phòng Giáo dục chuyên nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở tài chính, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 60 ngày, kể từ khi nhận đủ các loại hồ sơ thành lập trường THCN
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư (tổ chức, cá nhân) đề nghị thành lập trường lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng giáo dục chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Bước 2: Phòng giáo dục chuyên nghiệp tiếp nhận hồ sơ và tờ trình xem xét và góp ý cho chủ đầu tư thành lập trường, bổ sung những luận cứ cần thiết
Bước 3: Sở Giáo dục Đào tạo xem xét Đề án, chủ trì lấy ý kiến các ngành liên quan và tham mưu văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trường
Bước 4: Lập văn bản trình giám đốc duyệt và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp nhận chủ trương thành lập trường
Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh xem tờ trình của chủ đầu tư đối chiếu với nhu cầu nguồn nhân lực dài hạn của tỉnh, lập văn bản chấp nhận chủ trương thành lập trường
Bước 6: Chủ đầu tư lập đề án tiền khả thi thành lập trường theo các nội dung cụ thể được diễn giải, gửi Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai
Bước 7: Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trường
Bước 8: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét Đề án, đối chiếu với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và có văn bản cho phép thành lập trường
Bước 9: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trường theo đề án tiền khả thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận
Tờ trình về việc thành lập trường
Đề án thành lập trường với những nội dung chủ
yếu sau:
- Tên trường, loại hình trường, điạ điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;
- Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;
- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
- Cơ cấu tổ chức nhà trường( Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, kho, cơ sở phục vụ đào tạo…);
-Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ ngành và chuyên ngành đào tạo của trường;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng;
- Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-007752-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22