Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-262396-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký giải thể hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ:
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website https://motcua.dost-dongnai.gov.vn.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
+ Sáng : Từ 7h đến 11h 30.
+ Chiều : Từ 13h đến 16h 30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Quyết định giải thể tổ chức khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (phải được đăng ít nhất trên một tờ báo in ở địa phương đặt trụ sở chính trong 03 (ba) số liên tiếp hoặc trang thông tin điện tử nơi đặt trụ sở chính)
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
Hồ sơ giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc trong tổ chức.
Hồ sơ giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết.
Hồ sơ giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính, thanh toán xong các khoản nợ (nếu có).
Văn bản báo cáo cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ về việc các nội dung giải quyết xong các công việc nêu trên.
Giấy xác nhận nộp lại con dấu cho cơ quan công an nơi khắc dấu.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (các bản sao phải được chứng thực hợp pháp).
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
18