Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006535-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Cán bộ Phòng Tư pháp tại Bộ phận "một cửa" tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các bên hợp đồng, giao dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch cần chứng thực trước mặt người thực hiện chứng thực
Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu)
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của các bên giao dịch (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy tờ chứng minh quyền sỡ hữu động sản trong hợp đồng, giao dịch (nộp bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy xác nhận độc thân hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên nếu có ủy quyền
Giấy uỷ quyền và giấy tờ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được ủy quyền nếu một hoặc trong hai bên có ủy quyền
Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tùy thân khác trong trường hợp có nhân chứng
Giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật đối với các trường hợp giám hộ
Giấy tờ chứng minh hay văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc khước từ quyền mua tài sản của sở hữu chung khác đối với các trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung
Trường hợp một trong các sở hữu chung chết, thì phải có thêm:
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác;
- Tờ khai di sản thừa kế;
- Tờ thoả thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế.
Trường hợp là pháp nhân, thì hồ sơ còn phải có:
- Quyết định thành lập pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác;
- Quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân hoặc văn bản ủy quyền đại diện pháp nhân nếu ủy quyền.
Trường hợp tài sản thuộc sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì phải có - Điều lệ công ty hoặc biên bản của hội đồng thành viên hoặc nghị quyết của hội đồng thành viên về việc thay đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản và cử người đại diện ký hợp đồng.
Trường hợp chứng thực văn bản đấu giá tài sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản
Trường hợp chuyển dịch tài sản của Nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực Mức lệ phí thu theo từng trường hợp giao dịch, hợp đồng cụ thể tại Biểu mức thu lệ phí chứng thực áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006535-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
9