Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006732-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Quận, Trung tâm y tế Quận, Phòng Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân phường
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 này
Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân SX-KD bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu
Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực)
Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ đã được cấp trước đây
Bản sao các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm)
Bản sao các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy đã được cấp và cam kết trước đây
Bản sao hợp lệ ”Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Bộ y tế,sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận
Bản sao hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức lệ phí thu: 50.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay đổi nội dung - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006732-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25